loading

Stogų ir fasadų profesionalias renovacijos ir apdailos paslaugas teikianti bendrovė.

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

MB „Audrista“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo tinklapiais ir socialiniais tinklais. Šios privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą kai lankotės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.
Pateikdami asmeninę informaciją tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant informacija, kuri automatiškai pateikiama naršant tinklalapyje, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.
Mes pasiliekame teisę peržiūrėti (įskaitant keitimą, papildymą, atšaukimą) šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį. Pakeista privatumo politikos versija yra laikoma galiojančia nuo jos paskelbimo tinklalapyje datos, nebent pakeitime yra nurodoma kitaip.
Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
Duomenų tvarkytojas: UAB „Audrista“, įm. kodas: 304577365

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Komentarai
Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.
Failai
Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.
Kontaktų formos
– Jūsų vardą;
– elektroninio pašto adresą;
– komentarą/žinutę.

Kokiais tikslais naudojame informaciją apie Jus?

Įprastai Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
– siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis;
– teikiant elektroninės prekybos paslaugas (jei tokios tinklalapio paslaugos yra prieinamos tinklalapyje);
– vykdant tiesioginę rinkodarą;
– išrašant sąskaitas faktūras.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
– bendrovei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys;
– naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.;
– susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
– kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus;
– kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

Kokias Jūs turite teises?

Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų duomenis:
– kreipti į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
– kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
– susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums kaip Duomenų valdytojui, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Ką turėtumėte žinoti apie trečiųjų šalių svetaines, paslaugas ir produktus mūsų svetainėse?

Mūsų interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.